C

Cahiersteek
Het naaien van dunne boekjes uit één katern, door een draadje door drie gaatjes in de rugvouw te rijgen en vast te knopen.

Cellulose
De voornaamste grondstof voor papier. Hoofdbestanddeel van de celwanden en houtige gedeelten van planten.

Cicero
Typografische maateenheid op basis van het Didot-stelsel *. Onderverdeeld in 12 punten. Er gaan 2660 punten in één meter.

Corps
Lettergrootte. De afmeting van het letterbeeld in verticale richting. Uitgedrukt in punten.

Couche
De gladde laag, voornamelijk kaoline, waarmee gestreken Machine Coated (MC)* papieren bedekt zijn.