H

Halftoon
Zie ongerasterde halftoon.

Halfmat
Papier dat tot een subtiele doffe glans is gesatineerd.

Harmonicavouw
Wijze van parallelvouwen* om en om in tegengestelde richting, toegepast voor folders en landkaarten.

Hoerejong
De eindregel van een alinea als eerste regel van een bladzijde. Geldt als slechte typografie.

Houthoudend papier
Papier dat voor een deel, meer dan 10%, uit houtslijp bestaat. Houtslijp is pulp van vezels die nog lignine, kitstoffen (incrusten) en hars bevatten. Dit papier vergeelt vrij snel. De duurzaamheid is minder dan bij houtvrij papier.

Houtslijp
Stof die verkregen wordt door het vermalen van hout. Kan worden toegevoegd aan cellulose* als grondstof voor papier.

Houtvrij papier
Papier dat uitsluitend cellulose* bevat.