L

Laatste proef
De versie van het zetsel dat als laatste door de klant is nagelezen en waar deze akkoord voor gegeven heeft.

Laminaat
Dunne transparante kunststoffolie die op het papier wordt gelijmd, zeer hoge glans, duurzame bescherming tegen vuil, stof of krassen.

Leporellovouw
Zie harmonicavouw.

Letterlijn
De denkbeeldige lijn waarop de letters (geen staartletters) staan.

Ligaturen
Combinaties van meerdere letters die met elkaar verbonden zijn, zoals, ae, ij, ff, fi, fl, enz..
De letters zijn afgespatieerd tot ze over/tegen elkaar staan.

Lignine
Een stof voorkomend in de celwanden van planten en verwant aan cellulose*. In de papierfabricage wordt deze stof langs chemische weg verwijderd daar ze ongewenste verkleuring in het licht veroorzaakt.

Looprichting
Bij de papierfabricage schikken de vezels zich voornamelijk evenwijdig aan de lengterichting van de papierbaan. Bij het versnijden tot vellen is de richting evenwijdig aan de lange kant (langlopend) of de korte kant (breedlopend). De looprichting is belangrijk bij het drukken en het binden.

Lumbecken
Merknaam voor een garenloos bindprocedé.