O

Oblong formaat
Rechthoekig formaat waarvan de breedte aanmerkelijk groter is dan de hoogte.

Onderkast
Vakterm voor de ‘kleine letters’ van het alfabet.

Ongerasterde halftoon
Aanduiding voor genuanceerde originelen waarin de details en toonwaarden worden weergegeven door verschillende gradaties van licht en donker. In de druk moeten deze worden gereproduceerd met behulp van een rasteropname.

Onleesbaar
Zie emulsiekant.

Onuitgevuld
Zie niet-uitgevuld zetsel

Opaak
Niet doorschijnend, dekkend.

Opaciteit
Ondoorschijnendheid, in het bijzonder van papier, zodat de druk aan de tegenkant niet hinderlijk zichtbaar is. De vette bestanddelen van inkt kunnen de opaciteit van papier verminderen.

Opdikking
Gegeven inzake de dikte van papier ten opzichte van het gramsgewicht. De waarde wordt bepaald door de dikte van één vel papier te meten in microns (0,001 mm) en te delen door het gramgewicht.

Overlijmen
Het met lijm bevestigen van papier of gaas op de rug van het boekblok.