T

T.C.F.
(Totally Chloride Free) Pulp welke is gebleekt zonder gebruikmaking van chloorgas en/of chloorverbindingen. De pulp is dan waarschijnlijk met zuurstof gebleekt.

Tonen
Verschijnsel waarbij niet-drukkende partijen van een offsetplaat inkt vasthouden en afgeven, gewoonlijk beginnend met een vergroting van de rasterpunten en vervetting van de letter.

Tussenschieten
Het plaatsen van vellen papier tussen de gedrukte vellen wanneer deze worden uitgelegd, om overzetten te voorkomen. Thans weinig gebruikelijk en gewoonlijk vervangen door het bestuiven met anti-smetmiddelen.

Typografische maatsystemen
Vanouds bedient de typografie zich van eigen maatsystemen, waarbij het verschil bestaat tussen het europese Didot-systeem en het Engels-Amerikaanse pica-systeem. Bij beide heet de kleinste eenheid ‘punt’; een veelvoud van 12 Didot-punten heet “augustijn’ of ‘cicero’; een veelvoud van 12 engelse punten heet ‘pica’. Sinds de opkomst van fotografische en electronische zetsystemen wordt gestreefd naar een maatvoering op basis van millimeters. Zie ook Corps, Kapitaalhoogte.