Z

Zeefkant
De kant van het papier die bij de fabricage op de zeef van de papiermachine heeft gerust.

Zelfkopiërend papier
Papier waarin microscopische celletjes zijn aangebracht waarin zich een stof bevindt, die aan de lucht een kleur aanneemt. Bij uitoefening van druk breken de celletjes en vormen het aangebrachte letterbeeld. Bijvoorbeeld wanneer er op geschreven wordt.

Zetbreedte
De breedte waarop een tekst wordt gezet c.q. de maximale lengte van een regel bij onuitgevuld* zetsel, die kan zijn uitgedrukt in augustijnen (=cicero’s), pica of millimeters.

Zwarting
Zie Densiteit.

Zijwit
De marge aan de buitenste kant van de pagina.